AKUST Obsługa budownictwa

10/05/2009 0 przez staqqq

www.akust.pl

Firma AKUST zajmuje się szeroko rozumianą obsługą budownictwa. Dla naszego klienta jesteśmy w stanie zrealizować kosztorys robót, projekt budowlany, wykonać inwentaryzację czy prowadzić nadzór budowlany. Od początku roku 2009 firma rozszerza swoją działalność o certyfikację energetyczną.

OBSŁUGA BUDOWNICTWA

– nadzory budowlane i inwestorskie

– nadzory nad remontami obiektów zabytkowy

– kosztorysy budowlane (inwestorskie, ofertowe, powykonawcze)

– pomoc w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentacji przetargowych

– ocena stanu budynków i konstrukcji

– przeglądy okresowe budynków (roczne i pięcioletnie)

– szacunki kosztów inwestycji

– inwentaryzacje obiektów budowlanych
PROJEKTOWANIE

– projekty konstrukcyjne obiektów budowlanych (konstrukcje murowane, żelbetowe, stalowe)

– projekty warsztatowe konstrukcji stalowych (wiaty, hale, magazyny)
CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

– domy jednorodzinne

– budynki mieszkalne

– inne