WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Ergonomiczne meble biurowe

pawel44 | Meble | 18 stycznia 2008

Kiedy wybierasz meble do biura zwarcasz uwagę na wiele szczegółów. Podczas zakupu mebli biurowych kierujemy się ich wyglądem, kolorem czy materiałem z jakiego są wykonane. Oczywiście bradzo ważny jest wygląd biura ponieważ wpływa na postrzeganie firmy przez jej klientów, ale najważniejszą cechą jaką powinieneś się kierować przy wyborze mebli biurowych jest ich ergonomiczność. Ergonomia to dziedzina nauki, która wyrosła z szerokiego zakresu nauk o pracy. Mówi o możliwościach psychofizycznych człowieka. Ergonomia zajmuje się udoskanalaniem różnych przedmiotów tak, aby były zdrowe i wygodne szczególnie w codziennym użytkowaniu.
W biurze nie spędzamy pięć czy nawet sto minut dziennie, ale około osiem godzin, co w ciągu całego życia zawodowego daje nawet osiemdziesiąt tysięcy godzin. Bóle kręgosłupa uważane są w dzisiejszych czasach za epidemię. Ergonomia w biurze jest sprawą priorytetową. Stworzenie zdrowego miejsca pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Dlatego kupując meble biurowe kieruj się najpierw ich ergonomicznośćią, a pózniej zwracaj uwagę na inne mniej istotne szczegóły.

« Wstecz

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress