Dźwignice do zastosowań w przemyśle

18/01/2008 0 przez sepiolox

Urządzenia dźwigowei to jak nazwa wskazuje urządzenia do dźwigania ciężarów, do grupy tej zalicza sie suwnice, podnośniki, wciągniki. Suwnice to grupa dźwignic umożliwiających jeszcze ich poziomy transport.

Suwnice, stosuje się do transportu towarów w magazynach, zakładach przemysłowych, portach. Występują dwie główne odmiany suwnic – natorowe, których konstrukcja nośna może przesuwać się po szynach umieszczonych na ziemi (stosowane jako rozwiązanie na wolnym powietrzu), oraz suwnice podwieszane montowane na torach jezdnych pod dachem hali.

Obecnie wiele suwnic pracuje w systemach inteligentnych linii produkcyjnych realizując funkcję transportu międzyoperacyjnego.

W przypadku elementów dużych gabarytowo stosuje się tandemy lub nawet grupy suwnic podnoszących równocześnie jeden element.

Funkcję podnoszenia towaru bez dodatkowego przemieszczenia w poziomie realizują podnośniki lub wciągniki, natomiast przemieszczenie bez podnoszenia wózki transportowe.

Eksploatacja Dźwignic sp.j. Czubiński, Wojtuszek, Bielsko Biała ed@dzwignice.eu.