WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Geosiatka do prac drogowych.

grawertop | Materiały budowlane | 27 marca 2022

Nowoczesna geosiatka do prac drogowych to jedno z lepszych rozwiązań w zakresie zarówno budowy nowych dróg, jak i przeprowadzania remontu już istniejących. W tym przypadku, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem są geosyntetyki GLASSTECH, przeznaczone do warstw asfaltowych nawierzchni. Sprawdzą się zarówno w przypadku nawierzchni podatnych, jak i półsztywnych. Tego typu Geosiatka do prac drogowych, wykorzystywana jest także w innych przypadkach, jak chociażby przy budowie płyt lotnisk. Możemy więc powiedzieć, iż jest to materiał geosyntetyczny o stosunkowo szerokim spektrum zastosowania.

Jak wykorzystywana jest geosiatka do prac drogowych?

W pierwszej kolejności warto powiedzieć sobie, iż geosiatka do prac drogowych, może być wykorzystywana na dwa sposoby. Możliwe jest jej zastosowanie na całej nawierzchni, ale także na połowie, lub nawet miejscowo, na niektórych tylko fragmentach, wymagających naprawy. Wynika nam z tego fakt, iż geosiatka do prac drogowych przede wszystkim zapewnia możliwość zbrojenia konstrukcji nawierzchni drogowej. Może też być stosowana do budowy całkiem nowych nawierzchni dróg i autostrad. Można z niej skorzystać w przypadku prac związanych z poszerzaniem istniejących dróg, czy też w przypadku realizacji dylatacji mostowych.

Jednym słowem, zastosowań dla tego materiału geosyntetycznego znajdziemy całe mnóstwo. Jest on bardzo popularny w branży budownictwa drogowego i cieszy się bardzo dobrą wielu użytkowników.

Co nam daje zastosowanie geosiatki do prac drogowych?

Decydując się na wykorzystanie geosiatki do remontów dróg, możemy zyskać naprawdę wiele. Dzięki jej zastosowaniu, znacznie podnosimy trwałość nawierzchni. Niezależnie do tego, czy jest to tylko miejscowy remont nawierzchni, czy też kompleksowa jej wymiana na nową. W każdym z tych przypadków, geosiatka do prac drogowych sprawdzi się wyśmienicie. Dzięki tym korzyściom, można znacznie wydłużyć żywotność nawierzchni a tym samym oddalić czas kolejnego remontu nawierzchni. To oczywiście przekłada się na konkretne oszczędności dla zarządzającego drogą czy też autostradą.
Ważną kwestią są tutaj także zalecenia producenta. Stwierdza on, iż najlepsze efekty można osiągnąć, stosując geosiatki GLASSTECH do prac drogowych, do zbrojenia konstrukcji pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco. Pozwala to w pełni wykorzystać cały potencjał ukryty w tym materiale geosyntetycznym.

Podsumowanie.

Ostatecznie więc, trzeba tutaj przyznać, iż geosiatka do prac drogowych, to bardzo dobry materiał geosyntetyczny. Jego wdrożenie w budowie czy tez naprawach dróg i autostrad, podnosi znacznie wytrzymałość nawierzchni. To z kolei prowadzi do całkiem wyraźnych oszczędności związanych z brakiem konieczności przeprowadzania prac remontowych.

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress