WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Jak wybrać podest ruchomy odpowiedni do swoich potrzeb?

grawertop | Maszyny budowlane | 29 maja 2020

W dobie dzisiejszych czasów trudno wyobrazić sobie realizację większości prac wysokościowych bez doboru odpowiedniego sprzętu budowlanego.

Najczęściej wykorzystywanym sprzętem do tego typu prac są podesty ruchome, potocznie zwane „zwyżkami”.

Wybór odpowiedniego podnośnika wiąże się ze znajomością specyfiki prac jakie mają zostać wykonane. Operator podestów ruchomych powinien wiedzieć, czy do realizacji prac potrzebuje podnośnika nożycowego, teleskopowo przegubowego, masztowego czy też innego wysięgnika.

Niezbędna jest także wiedza na temat zasilania podestu. Ważne jest by pamiętać, że większość podestów elektrycznych jest przeznaczona do prac wewnątrz pomieszczeń (hal), a zwyżki spalinowe są z przeznaczeniem do prac zewnętrznych.

Kolejnym aspektem, który powinien przyczynić się do wyboru podestu ruchomego są jego  parametry techniczne takie jak: udźwig w koszu, szerokość platformy, wysokość podnoszenia, tonaż, itp.

Podest ruchomy warto dostosować do swoich potrzeb i rodzaju wykonywanych prac, a wtedy z powodzeniem zastąpi on rusztowanie zapewniając komfort i bezpieczeństwo podczas realizowanych czynności.   

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress