WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Jakie okna wybrać do swojego domu?

grawertop | Okna i drzwi | 30 maja 2020

Problematyka wyboru nowych okien do domów jednorodzinnych czy też mieszkań jest stosunkowo skomplikowanym tematem. Mamy tutaj do uwzględnienia stosunkowo dużo czynników. Przede wszystkim, chodzi nam o kwestie takie jak parametry izolacji termicznej oraz akustycznej. Nie bez znaczenia pozostają także takie kwestie, jak estetyka, koszt zakupu, czy też funkcjonalność użytkowa. Trzeba więc będzie zwrócić uwagę na każdy z tych aspektów podczas wyboru nowych okien do naszego domu. Tak, aby w przyszłości ich eksploatacja była bezproblemowa, oraz aby zapewniały nam wysoki poziom izolacji termicznej, oraz akustycznej.

Najważniejsze parametry techniczne dotyczące okien.

Jeśli chodzi o wybór okien pod względem technicznym to musimy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na najistotniejsze parametry techniczne. Ogólnie rzecz biorąc, będą one prezentować się następująco:

  • Izolacja termiczna – czyli przepuszczalność cieplna okien. Parametr przepuszczalności cieplnej U, powinien być jak najmniejszy, jeśli chcemy aby z naszego domu wytracało się jak najmniej energii cieplnej w sezonie zimowym. Dobre okna będą charakteryzować się tym parametrem na poziomie U <= 0,9 W/(m2*K). Czym mniejsza wartość parametru U, tym lepiej dla nas, bowiem oznacza to mniejsze straty cieplne w ciągu roku poprzez płaszczyznę okien.
  • Izolacja akustyczna – określa nam, jak duże natężenie hałasów zewnętrznych, będzie słyszalne w naszym domu. Wpływa to na poziom komfortu korzystania z pomieszczeń mieszkalnych. Jeśli okna będą dobrze hałasy wytłumiać, osiągniemy wysoki poziom komfortu korzystania z naszego domu, zgodnie z naszymi potrzebami.
  • Funkcjonalność użytkowa – tutaj warto przyjrzeć się dokładnie poszczególnym rozwiązaniom od różnych producentów. Warto wybrać takie okna, aby wszystkie mogły korzystać z funkcjo otwierania na mikrouchył. Aczkolwiek przyjrzyjmy się także, czy ta forma otwarcia okna nie pozwala na ich otwarcie z zewnątrz. Pierwsze modele nowoczesnych okien, niestety były tutaj bardzo podatne na włamania w tym zakresie. Dlatego też, warto tutaj samodzielnie przyjrzeć się kwestii użytkowej każdego okna, zanim dokonamy jego zakupu.

Pozostałe kwestie, na które należy zwrócić uwagę.

Oczywiście należy także uwzględnić takie kwestie jak poziom estetyki wykonania, czy też dopasowanie estetyczne okien do naszego domu. Jest to bezwzględnie bardzo istotnym aspektem, tak samo jak koszty zakupu danego okna. Musimy jednakże skupić się na trzech parametrach przytoczonych we wcześniejszym akapicie, jako tych, które w największym zakresie wpływać będą na poziom komfortu użytkowania okien. Musimy także dokonać ostatecznie wyboru pomiędzy oknami drewnianymi a oknami PCV, co obecnie ma przełożenie w dużym zakresie na poziom estetyki, ale także na kwestie użytkowe. Wybierając okna PCV oraz drewniane w Bielsku musimy także przemyśleć kwestie związane z ich montażem, bowiem będzie on przekładać się na jakość utrzymywania konkretnych parametrów technicznych. Nawet najlepsze okna pod względem parametrów technicznych nie będą dobrym rozwiązaniem, jeśli nie będą dobrze zamontowane.

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress