Maty drenażowe jako skuteczna ochrona przed wilgocią i wodami gruntowymi.

24/05/2020 Wyłączono przez grawertop

Realizacja wszelkiego rodzaju prac ziemnych wymaga zastosowania nowoczesnych technologii, w celu zabezpieczenia konstrukcji budowlanych. Szczególnie istotną kwestią jest zabezpieczenie przed wilgocią konstrukcji gruntowych, czyli wszelkiego rodzaju piwnic, fundamentów konstrukcji takich jak mosty, bowiem wilgoć będzie bardzo negatywnie wpływać na ich trwałość oraz stabilizację. W tym celu należy wykonać odpowiednio dobrane do warunków warstwy drenażowe, czyli warstwy, których zadaniem jest przechwytywanie napływającej wilgoci, czyli przede wszystkim wody atmosferycznej (deszczu) oraz wód gruntowych i ich odprowadzanie na bezpieczną dla konstrukcji odległość.

Maty drenażowe i ich zastosowanie.

Najlepszym rozwiązaniem, które można obecnie w tym zakresie zastosować, są nowoczesne maty drenażowe, które zapewniają wyjątkowo skuteczny sposób na odprowadzanie wody gruntowej. Do dyspozycji mamy kilka typów mat drenażowych, o różnych właściwościach. Dzięki temu, można bardzo dokładnie i precyzyjnie dobrać matę drenażową do konkretnych przypadków zastosowania.

Do najczęściej stosowanych mat drenażowych możemy obecnie zaliczyć:

  • Tencate Polyfelt DC – maty drenażowe wykonane z geosiatki oraz geowłókniny filtracyjnej po jednej lub po obydwu stronach geosiatki. Sama geosiatka stanowi warstwę ochronną i wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości – HDPE, zaś geowłóknina z polipropylenu – PP. Ten rodzaj maty drenażowej charakteryzuje się bardzo niskim poziomem ściśliwości, co pozwala na odprowadzanie wody nawet przy bardzo dużym obciążeniu. Wykorzystywana do realizacji warstw drenażowych przy budowie składowisk odpadów, murów oporowych, piwnic, tuneli czy też innych konstrukcji gruntowych oraz podziemnych.
  • Tencate Polyfelt MEGADRAIN – to geokompozyt drenażowy wykonany z trójwymiarowej geomaty z pojedynczych włókien polipropylenowych, oraz z włókniny filtracyjnych TS po obydwu lub po jednej stronie geomaty. Podobnie jak przypadku mat DC, także tutaj geomata stanowić będzie warstwę wzmacniającą filtr. Charakteryzuje się przestrzenną strukturą, co pozwala na możliwość odprowadzania dużych ilości wody przy niewielkim obciążeniu. Idealna do wykonywania poziomego drenażu w sytuacji małego obciążenia. Sprawdza się na powierzchni dachów, boisk, czy też tarasów.

Podsumowanie

Generalnie rzecz ujmując, maty drenażowe, to nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają nam skutecznie zadbać o bezpieczeństwo realizowanych konstrukcji gruntowych czy też podziemnych. Stanowią one doskonałe ich zabezpieczenie przed negatywnym, zgubnym wręcz wpływem kontaktów z wilgocią. Umiejętne wykorzystanie mat drenażowych będzie przyczyniać się więc do wydłużenia żywotności realizowanych konstrukcji budowlanych, jak również zwiększenia odporności na uszkodzenia eksploatacyjne.