Odwadnianie w różnych sytuacjach.

12/08/2018 Wyłączono przez grawertop

Prowadzenie prac odwodnieniowych nie jest ściśle związane z jedną tylko branżą, bowiem tego typu roboty zdarzać się będą w wielu branżach. Oczywiście w każdym przypadku będzie to odwadnianie realizowane z zastosowaniem zupełnie innej technologii. Warto jednak przyjrzeć się wszystkim przypadkom i określić sobie rozwiązania wykorzystywane w takich przypadkach, bowiem pozwoli nam to na umiejętne określanie konieczności zastosowania danej technologii prowadzenia odwodnień w konkretnych sytuacjach.

Odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów.

Jedną z metod stosowanych stosunkowo powszechnie podczas realizacji wielu prac budowlanych, będzie odwadnianie z wykorzystaniem zestawów igłofiltrowych. Technologia ta będzie wykorzystywana przede wszystkim w toku prowadzenia wszelkiego rodzaju wykopów ziemnych, w terenie podmokłym, o wysokim poziomie wody gruntowej, czy też w przypadku prac prowadzonych w terenie nadbrzeżnym przy jeziorach, rzekach, nad morzem. Oczywiście przed jej zastosowaniem, trzeba będzie sprawdzić możliwości w zakresie wykorzystania zestawów igłofiltrowych, aczkolwiek w większości wymienionych sytuacji, nie powinno być żadnych przeciwwskazań.

Odwadnianie wykopów w innych sytuacjach.

Oczywiście wykopy ziemne mogą zostać zalane wodą także w innym zakresie. Najczęściej poprzez nagłe i bardzo intensywne opady atmosferyczne, bądź też poprzez uszkodzenie rur wodociągowych i kanalizacyjnych. W tego typu sytuacjach, wykorzystywane będą odpowiednio dobrane pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej, które w większości przypadków będą radzić sobie z takimi odwodnieniami.

Odwadnianie w branży wydobywczej.

Osobną kwestią będą tutaj pompy zatapialne górnicze, które w pewnym zakresie są praktycznie takimi samymi pompami zatapialnymi. Tutaj jednak musimy zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy, bowiem na poważnych głębokościach, bardzo często będziemy mieć do czynienia z koniecznością pompowania wody zasolonej, czy też wypełnionej innymi elementami chemicznymi. W tym przypadku trzeba będzie jednak zastosować pompy specjalne przygotowane do pracy w trudnych warunkach. ich elementy będą wykonane ze stali kwasoodpornej, dzięki czemu, nawet wyjątkowo kwaśna woda gruntowa nie będzie negatywnie wpływać na pracę pompy zatapialnej. Woda gruntowa na takich głębokościach może także ulegać silnemu zasoleniu, na co oczywiście także należy zwrócić uwagę. Jednym słowem w przypadku pomp pracujących w górnictwie będziemy mieć do czynienia ze stosunkowo sporymi wymaganiami w zakresie konstrukcyjnym.

Podsumowanie

Można więc powiedzieć, iż w pompy do realizacji odwodnień będą wykorzystywane w różnych branżach. Pominęliśmy tutaj jeszcze rolnictwo, czy też miejskie służby gospodarki wodnej, czy też straż pożarną. W każdej z tych dziedzin działalności człowieka, wykorzystywane będą różne pompy i systemy prowadzenia odwodnień.