WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Ogrodzenia budowlane, tymczasowe

robnab | Budownictwo mieszkaniowe, Inne | 27 kwietnia 2009

Budowlane ogrodzenia tymczasowe znajdują zastosowanie jako zabezpieczenie budowy przed wtargnięciem osób niepowołanych, ale również przed kradzieżą znajdujących się tam materiałów budowlanych i narzędzi. Firmy handlowe oferują wiele rodzajów ogrodzeń budowlanych, od paneli ażurowych z wypełnieniem z drutu o różnych wysokościach, poprzez bariery zaporowe i bariery drogowe, po ogrodzenia pełne wypełnione blachą trapezową, osłaniające budowę przed światem zewnętrznym.
W przypadku ogrodzenia ażurowego szczególną uwagę musimy zwrócić na łączenie ramy, w dniu dzisiejszym raczej nie spotkamy łączenia za pomocą spawu, lecz łącze zgrzewane maszynowo. Druga sprawa to grubość drutu siatki, należy zwrócić szczególną uwagę, aby grubość drutu nie była mniejsza niż 3 mm, zazwyczaj nie spotyka się już siatki o grubości drutu większej niż 4 mm.
Natomiast ogrodzenia budowlane pełne z blachy trapezowej wymagają trochę więcej uwagi, tutaj baczną uwagę należy zwrócić na grubość blachy, czy jest ocynkowana czy tylko lakierowana, czy rama ogrodzenia wykonana jest z ceownika czy tylko z kątownika, który dobrze wygląda tylko od strony frontowej i w efekcie osłabia konstrukcję ogrodzenia, która w odróżnieniu od paneli ażurowych narażona jest na podmuchy wiatru.

Kometarze »

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy. TrackBack URI

Odpowiedz

Musisz być zalogowany aby komentować.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress