WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Rodzaje kotłów gazowych

grawertop | Ogrzewanie | 24 czerwca 2021

Kotły gazowe dostępne na rynku różnią się między sobą nie tylko mocą, ale także sposobem, w jaki przystosowane zostały do ogrzewania wody użytkowej. Wyróżniamy tutaj kotły gazowe dwufunkcyjne przepływowe oraz kotły gazowe przepływowe jednofunkcyjne.

Kotły gazowe dwufunkcyjne przepływowe

Kotły gazowe sklep dwufunkcyjne przepływowe służą do ogrzewania wody użytkowej na bieżąco, w sposób przepływowy. Nie ma tutaj żadnego zbiornika do magazynowania zagrzanej wody. Wybierając kocioł gazowy tego typu, trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, jaka jest moc urządzenia. Ich wadą jest brak możliwości podłączenia do kolektorów słonecznych. Dużą zaletą natomiast to, że cena zakupu jest bardzo niska. Kotły dwufunkcyjne przepływowe rzadko kupowane są do dużych domów jednorodzinnych, gdzie znajdują się np. dwie łazienki. Jeśli odkręcimy ciepłą wodę w dwóch kranach naraz, musimy liczyć się w tym przypadku, że woda w nich będzie chłodniejsza niż gdyby leciała z jednego tylko kranu.

Kotły gazowe jednofunkcyjne

Służą do ogrzewania budynku oraz do ogrzewania wody użytkowej, zgromadzonej w osobnym zbiorniku (znajdującym się zwykle bezpośrednio pod kotłem). Wydajność grzania wody zależy tutaj wprost od wielkości zbiornika, a nie od mocy kotła. Dzięki obecności zbiornika, kotły gazowe jednofunkcyjne mogą zostać połączone z cyrklującą wodą użytkową. Kotły gazowe jednofunkcyjne sprawnie współpracują z kolektorami słonecznymi, można rozbudować je także o dodatkowe urządzenia grzewcze, takie jak kotły na węgiel lub olej opałowy, pompę ciepła lub nawet o kominek.

Kotły gazowe kompaktowe

Kotły gazowe kompaktowe to urządzenia, których wydajność mierzy się wielkością zbiornika. Kotły gazowe kompaktowe połączone z małymi zbiornikami są chętnie wykorzystywane w kawalerkach i małych mieszkaniach zamieszkiwanych przez niewielkie rodziny. Kocioł jest w tym przypadku spakowany ze zbiornikiem w jednym urządzeniu (do zbiornika o pojemności 170 l). Taki kocioł zajmuje niewiele miejsca i nie wymaga obecności kotłowni w budynku. Można zawiesić go na ścianie. Kotły gazowe kompaktowe o większych zbiornikach (np. 170 lub 200 litrów pojemności) przeznaczone są do budynków o większej powierzchni oraz takich, w których zainstalowane są na przykład panele słoneczne. Jeśli wybieramy kocioł z małym zbiornikiem, powinniśmy zrezygnować ze stosowania cyrkulacji wody użytkowej. Niestety, w przypadku tego typu kotłów, rozbudowa systemu o dodatkowe urządzenia grzewcze w przyszłości nie będzie możliwa lub okażę się zbyt droga, a przez to nieopłacalna.

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress