Stabilizacja gruntu przez zastosowanie geosyntetyków.

02/12/2017 Wyłączono przez grawertop

W bardzo wielu przypadkach budownictwa technicznego, przy budowie dróg, mostów, torowisk kolejowych, czy też zbiorników wodnych, zachodzi konieczność stabilizacji i wzmocnienia gruntu na terenach przylegających. W tym celu wykorzystywane są przede wszystkim materiały geosyntetyczne, a w tym szczególnym przypadku będą to głównie geosiatki, których podstawowym zadaniem będzie ustabilizowanie gruntu na zboczach, celem zabezpieczenia tereny przed erozją gleb, która mogłaby w bardzo negatywny sposób wpływać na ogólną kondycję techniczną całości terenu jak i wznoszonych konstrukcji technicznych.

Znaczenie stabilizacji gruntów w budownictwie technicznym.

Trzeba tutaj przede wszystkim powiedzieć sobie o tym, jak wielkie znacznie dla ogólnej kondycji technicznej budowanych dróg, autostrad, torowisk kolejowych czy też zbiorników wodnych będzie mieć stabilizacja gruntu poprzez zastosowanie geosiatek. Będzie to także wywierać silny wpływ na prace związane z regulacją biegów rzek i innych naturalnych cieków wodnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o wszystkie strome zbocza, które narażone są na to, iż z biegiem czasu będzie dochodzić do przypowierzchniowej erozji gleby, która w wyniku wiatru oraz opadów atmosferycznych będzie regularnie wypłukiwana. Odpowiednio dobrana i prawidłowo zastosowana geosiatka do wzmacniania podłoża będzie rozwiązaniem mającym na celu zapobieganie temu działaniu. Jest ona zamontowana na niewielkiej, wynoszącej około 2-5 cm głębokości, a jej podstawowa funkcją będzie przytrzymanie drobnej roślinności ora humusu i zapobieganie ich erozji. Wszystkie zbocza dróg i linii kolejowych, jak również brzegi rzek, jezior i sztucznych zbiorników wodnych będą w ten sposób zabezpieczone co wpłynie pozytywnie także na bezpieczeństwo samych konstrukcji technicznych i całej otaczającej infrastruktury. Generalnie rzecz więc biorąc, można powiedzieć, iż zastosowanie geosiatek do wzmacniania podłoża będzie tutaj rozwiązaniem wręcz idealnym, które przyczyni się do wydłużenia żywotności tego typu konstrukcji.

Dobra jakość geosiatek do stabilizacji gruntu.

Oczywiście podkreślić trzeba tutaj także fakt, iż aby wszystko mogło działać zgodnie z założeniami, konieczne będzie zastosowanie odpowiednio dobrych jakościowo geosyntetyków. Bardzo dobrze na tle wszystkich dostępnych w tym zakresie produktów na rynku, prezentują się geosyntetyki od firmy Fram Geo, które okazują się być jednymi z lepszych. Wysoka jakość konstrukcyjna i bardo dobre parametry techniczne w dobrym stosunku do ceny, zapewniają ich szerokie zastosowanie we współczesnym budownictwie technicznym. Do tego jeszcze dochodzi długie, wieloletnie doświadczenia producenta, które także będzie przekładać się na lepszy poziom jakościowy wytwarzanych materiałów geosyntetycznych. Możemy więc tutaj mówić o tym, iż dzięki zastosowaniu tego typu materiałów do stabilizacji gruntów i zabezpieczaniu ich przed erozją będziemy mieć do czynienia z podniesieniem trwałości i żywotności nowo wznoszonych budowli technicznych.