Płyty gumowe budowlane

grawertop | Materiały budowlane | 15 Nov 2018

Guma to elastomer złożony z alifatycznych łańcuchów polimerowych, które zostały usieciowane w procesie wulkanizacji. W branży terminem „guma” często obejmuje się w uproszczeniu wszystkie rodzaje stałych elastomerów. Głównym surowcem stosowanym przy produkcji płyt gumowych jest kauczuk. Płyty w zależności od zastosowanego kauczuku (naturalny lub syntetyczny), przyjmują specjalne właściwości. Znajdują one szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki: w przemyśle maszynowym, spożywczym, wydobywczym, petrochemicznym i rolnictwie. (dalej…)

Materiały budowlane

Bert | Budowa domów,Materiały budowlane | 16 Dec 2007

Materiały budowlane i technologie użyte do budowy domu w największym stopniu decydują o wyglądzie i funkcjonalności naszego przyszłego domu. W wielu przypadkach użycie konkretnych materiałów budowlanych determinuje lub wyklucza stosowanie innych. Trzeba mieć wizję własnego domu i do naszych potrzeb i wyobrażeń dobrać odpowiednie materiały budowlane. Jeżeli to wcześniej przemyślimy i ujmiemy w projekcie budowlanym, to realizacja budowy będzie o wiele łatwiejsza. Zmiany dokonywane w trakcie budowy wiążą się zazwyczaj z dodatkowymi kosztami i niepotrzebną stratą czasu. Jedną z najważniejszych decyzji jest wybór materiału budowlanego na ściany. Bloczki fortis to materiał wykonany na bazie keramzytu, cementu i pisaku z wykorzystaniem styropianu. Styropian, którego bloczki fortis zawierają nawet 60% tworzy labirynt utrudniający przenikanie ciepła. Ściany wykonane z bloczków maja niski współczynnik przenikania ciepła. Umożliwia to budowanie ściany jednowarstwowej spełniającej z nadmiarem wymagania normy. Styropian wykorzystywany jest również w systemie thermomur jako materiał budowlany na ściany. Thermomur to bloczki wyłącznie ze styropianu, a betonem wypełnia sie je na miejscu budowy po wbudowaniu w mur. Współczynnik przenikania ciepła uzyskiwany przez ścianę jest zależny od grubości warstwy styropianu. Warstwa zewnętrzna styropianu o grubości 10 cm umożliwia budowę ściany jednowarstwowej i spełnienie norm ochrony cieplnej budynku. Nie tylko styropian, ale również twarda wełna mineralna jest często stosowana jako materiał ocieplający ściany. Technologie użycia tych materiałów są podobne.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress