WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Technologia odwadniania przemysłowego

grawertop | Pompy dla budownictwa | 11 stycznia 2015

W ostatnich latach, proces odwadniania w wielu różnych przypadkach przeszedł dość wyraźna odmianę, przede wszystkim pod względem jakości oraz sprawności. Coraz częściej też, wielkie inwestycje budowlane mogą być realizowane przy ograniczeniu kosztów, wynikającym z możliwości osuszenia terenów podmokłych, a nie jak to miało miejsce do tej pory poprzez ich omijanie (co generowało niejednokrotnie ogromne, dodatkowe koszty), a co za tym idzie, wiele inwestycji realizowanych jest szybciej i taniej. Oczywiście w tym celu niezbędne są nowoczesne technologie odwadniania, wraz z wszystkimi nowoczesnymi urządzeniami do odwodnień, a trzeba tutaj pamiętać, iż są to z reguły urządzenia stosunkowo kosztowne, wobec czego należy także starannie przygotować się do przeprowadzania tego rodzaju prac, aby nie ponosić niepotrzebnych, zbyt wygórowanych kosztów.

Odwadnianie igłofiltrami.

Jednym ze zdecydowanie najbardziej efektywnych i najlepszych zarazem sposobów na odwadnianie terenów podmokłych, jest realizacja odwadniania za pośrednictwem odpowiedniego zestawu igłofiltrowego, który charakteryzuje się o wiele wyższym poziomem skuteczności, niż jakakolwiek inna technologia odwodnieniowa. Generalnie rzecz ujmując, można nawet powiedzieć, iż odwadnianie igłofiltrami stanowi na chwilę obecną jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze rozwiązanie odwadniania. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż w przypadku zastosowania igłofiltrów nie trzeba nawet czekać aż woda pochodząca ze zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej, zacznie pojawiać się w wykopach budowlanych, tylko jest ona usuwana poprzez igłofiltry jeszcze na długo przed samym wykopem. Oczywiście trzeba tutaj umiejętnie i poprawnie zamontować wszystkie igłofiltry, podłączyć je do kolektorów ssących a następnie do agregatu pompowego, aby możliwe było sprawne odsysanie wody z gruntu i odprowadzanie jej na bezpieczną odległość, umożliwiając tym samy dalsze prowadzenie prac ziemnych.

Pozostałe metody odwadniania.

Oczywiście do naszej dyspozycji pozostają jeszcze inne metody odwadniania gruntów aczkolwiek trzeba tutaj przyznać, iż odwadnianie za pomocą igłofiltrów należy do zdecydowanie najlepszych i najbardziej efektywnych rozwiązań w tej kwestii. Na przykład w przypadku wykopów budowlanych zalanych nagłymi opadami atmosferycznymi, możemy wykorzystać odpowiednie pompy głębinowe, zatapialne, szlamowe itp., aby dzięki nim pozbyć się wody i mieć możliwość szybszego przystąpienia do kontynuacji robót ziemnych. Jednakże w sytuacji, kiedy chodzi o realizację jakichkolwiek inwestycji budowlanych w terenie podmokłym, gdzie mamy do czynienia z wysokim poziomem wody gruntowej, uniemożliwiającym prowadzenie jakichkolwiek prac, niezbędne będzie zastosowanie wspomnianych już wcześniej igłofiltrów, które są w takich przypadkach rozwiązaniem zdecydowanie najbardziej optymalnym i najbardziej efektywnym.

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress