WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Utrzymanie instalacji elektrycznej.

grawertop | Instalacje elektryczne | 25 maja 2022

Prawidłowe utrzymanie instalacji elektrycznej w stanie zapewniającym bezpieczeństwo jej użytkowania, jest obowiązkiem każdego właściciela domu czy też mieszkania. To my, jako właściciele budynku mieszkalnego mamy obowiązek stale monitorować stan techniczny instalacji i usuwać ewentualne, wychwycone przez nas usterki. Dzięki odpowiedniemu podejściu do tego zagadnienia, możemy uniknąć wielu problemów. Przede wszystkim zaś, poprzez utrzymanie instalacji elektrycznej w dobrym stanie technicznym, zapewnimy sobie bezpieczeństwo użytkowania elektryczności w naszych domach i mieszkaniach.

Jak realizować utrzymanie instalacji elektrycznej w dobrym stanie technicznym?

Kluczową kwestią będzie w tym przypadku umiejętne korzystanie z instalacji. W trakcie codziennej eksploatacji musimy uważnie obserwować wszystkie elementy, z którymi mamy styczność. Chodzi nam oczywiście o wszystkie gniazdka i łączniki elektryczne. To my musimy wychwycić, czy coś z nimi jest nie tak i w razie stwierdzenia nieprawidłowości podejmować decyzje w zakresie usuwania usterek. Możemy oczywiście samodzielnie podejść do wymiany gniazdek czy też łączników, aczkolwiek czasami lepiej jest , kiedy tego typu prace zrealizuje doświadczony elektryk z uprawnieniami. Będzie to zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa.

Dodatkowo, utrzymanie instalacji elektrycznej w stanie gwarantującym bezpieczną eksploatację, będzie także wymagać przeprowadzania okresowych jej przeglądów. Powinny one być realizowane przez elektryka z uprawnieniami, który posiada odpowiedni sprzęt, pozwalający wychwycić nieprawidłowości w jej działaniu. Nawet te, których na pierwszy rzut oka nie widać.

Naprawy instalacji.

Jeśli tylko wychwycone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości w zakresie działania instalacji elektrycznej, powinny one zostać natychmiast usunięte. W przeciwnym razie będzie nam grozić rozwój uszkodzeń, a w konsekwencji może dojść do porażenia prądem, czy też do wzniecenia pożaru w wyniku zwarcia instalacji. Możemy więc powiedzieć, iż prawidłowe utrzymanie instalacji elektrycznej nie jest takie proste, jakby się to mogło pozornie wydawać. Wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów na okresowe przeglądy oraz na usuwanie wychwyconych nieprawidłowości. Niemniej jednak są to koszty niezbędne do poniesienia, jeśli chcemy zagwarantować sobie odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Nowy osprzęt elektroinstalacyjny.

W razie wychwycenia niezgodności, trzeba będzie natychmiast podjąć właściwe działania, polegające na ich usuwaniu, na wymianie wadliwie działającego osprzętu elektrycznego. Musimy więc dokonać wyboru nowego, a w tym przypadku trzeba pamiętać, iż każdy producent osprzętu elektrycznego dostarczać nam będzie gniazdka i łączniki elektryczne innej jakości. Musimy więc starannie sprawdzić wszystkie elementy, które mamy zamiar pozyskać dla naszej instalacji, głównie pod kątem jakości ich wykonania.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż prawidłowe utrzymanie instalacji elektrycznej w dobrym stanie technicznym jest procesem czasochłonnym i wymagającym a wręcz ciągłym. Trzeba stale monitorować prawidłowość jej działania oraz stan techniczny wszystkich podzespołów. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której instalacja jest eksploatowana mimo stwierdzenia nieprawidłowości jej działania. Takie podejście jest skrajnie niebezpieczne dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników.

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress