Wentylacja i klimatyzacja hal magazynowych

10/05/2009 0 przez lolik

Wentylacja oraz klimatyzacja w halach realizowana jest za pomocą wentylatorów lub central wentylacyjnych, gdzie nawiew ochładzany jest za pomocą agregatów freonowych lub wody lodowej.Wentylatory i centrale wentylacyjne zapewniają wyciąg i nawiew świeżego powietrza poprzez kanały i rury ze stalowej blachy, które porozprowadzane zostały po całym budynku hali. Centrale zapewniają poprzez obrotowe lub krzyżowe wymienniki odzysk ciepła lub chłodu z pomieszczeń hali.Ogrzewaniem zajmują się nagrzewnice wodne zlokalizowane za wentylatorami nawiewnymi lub w centralach. Ciepło do nagrzewnic dostarczane jest z kotłowni hali.Chłodnice do klimatyzacji podobnie jak nagrzewnice umieszczone są w centrali lub za wentylatorami nawiewnymi. Agregaty do klimatyzacji znajdują się zwykle gdzieś na zewnątrz budynku lub na dachu. Dodatkowo do ochładzania powietrza zastosowanie znajdują klimakonwektory, które umieszczane są bezpośrednio w pomieszczeniach na końcach kanałów wentylacyjnych nawiewnych. Doprowadzane do nich są rury z ciepłą oraz zimną wodą, dzięki czemu łatwo można kontrolować temperaturę nawiewu.Wszystkimi elementami steruje automatyka, która ma za zadanie utrzymanie temperatury pomieszczeń w ustalonym zakresie, zabezpieczenia wszystkich układów wentylacji i sygnalizacji wszelkich awarii.