WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Wywóz gruzu po wykonanym remoncie

grawertop | Remonty | 8 kwietnia 2020

Okres wiosenny to moment w którym rozpoczyna się sezon na przeprowadzanie remontu. Niestety wraz z pojawieniem się większej ilości prac remontowych na wysypiskach śmieci pojawiają się pozostałości po materiałach budowlanych. Należy wiedzieć że pozbywanie się odpadów na własnej posesji lub na nielegalnych składowiskach to działania niezgodne z prawem. Zachodzi konieczność utylizacji odpadów w wyznaczonych do tego miejscach. W przypadku odpadów budowlanych największy kłopot sprawiają gabaryty odpadów oraz ich waga. W szczególności gdy mówimy o gruzie. Jak zatem przygotować się do remontu domu/mieszkania i jak w sposób zgodny z prawem pozbyć się powstałych odpadów? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Nie wyrzucaj odpadów budowlanych do pojemników na odpady komunalne

Lista materiałów, które powinny ulec utylizacji jest naprawdę długa. Bardzo mocno uogólniając możemy powiedzieć że praktycznie żadne odpady budowlane nie powinny znaleźć się w pojemnikach na odpady komunalne. Przykłady, które niestety czasami są widoczne w tradycyjnych pojemnikach na odpady a nie powinny się tam znaleźć to meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, okleiny, styropian, farby, lakiery oraz różnego rodzaju rozpuszczalniki. Sprawa wygląda jeszcze gorzej gdy kontener jest przeciążony, gdyż zostały w nim umieszczone cegły, resztki tynku, armatura łazienkowa, resztki po kafelkach oraz wszelkiego rodzaju, które można określić jako gruz. Taka sytuacja jest oczywiście niezgodna z prawem. Należy pamiętać, że za podrzucanie gruzu pod śmietnik lub wyrzucanie go w niedozwolone miejsca grozi wysoka kara, sięgająca nawet do 5000 zł.

Kontener na gruz

Przetransportowanie gruzu do wyznaczonego miejsca utylizacji dla zwykłego samochodu osobowego jest zadaniem niemal niewykonalnym. Dlatego jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania profesjonalnej firmie, która dysponuje kontenerami (np. wywóz gruzu w Warszawie). W tym celu wystarczy wykonać telefon, po czym jeszcze tego samego dnia pod drzwiami zostanie umieszczony kontener do którego w sposób zgodny z prawem można ładować odpadki powstałe podczas remontu.

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress