WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Zakup nowych okien do domu jednorodzinnego.

grawertop | Okna i drzwi | 29 września 2019

W każdym budynku jednorodzinnym, prędzej czy później przyjdzie czas, kiedy koniecznością będzie wymiana okien na nowe. Chodzi przede wszystkim o budynki starsze, w których można jeszcze zetknąć się z oknami faktycznie starego typu. Takie okna nie gwarantują nam ani odpowiedniego poziomu komfortu, ani tym bardziej jakichkolwiek oszczędności energetycznych. Ich wymiana na nowe, będzie więc w pewnym sensie koniecznością związaną z termomodernizacją budynku. Tym bardziej, iż poprzez powierzchnie okien, z naszych domów uchodzi nawet do 40% ciepła. Wymiana okien na nowe, będzie więc przyczyniać się do realnych oszczędności, związanych z ogrzewaniem budynku w sezonie zimowym.

Parametry techniczne okien.

Zdecydowanie najbardziej istotną kwestią, na którą trzeba będzie zwrócić w tym przypadku uwagę są parametry techniczne okien. To właśnie od tych parametrów zależeć będzie poziom naszego komfortu przy codziennej eksploatacji okien. Podobnie jak kwestie związane z oszczędnościami na ogrzewaniu naszego budynku. Współcześnie produkowane okna, będą już w tym zakresie bardzo zaawansowane. Zarówno okna PCV, jak i drewniane, będą charakteryzować się dobrym poziomem izolacji termicznej, oraz akustycznej. Oczywiście, zawsze będziemy mogli dokonać w tym zakresie wyboru. Nie w każdych warunkach zabudowy będziemy potrzebować okien o wysokiej izolacji akustycznej. Jednakże w każdych warunkach trzeba będzie zwrócić uwagę na izolację termiczną. Jest to parametr który będzie w bezpośredni sposób przekładać się na koszty ogrzewania naszego domu w sezonie zimowym. Warto dopilnować, aby były to okna o jak najwyższym parametrze izolacji termicznej, gdyż pozwoli nam to uniknąć nadmiernych strat energii z budynku. To zaś będzie oczywiście przekładać się na niższe koszty ogrzewania. Jednym słowem, wyższe nieco koszty zakupu, przekładają się na niższe koszty eksploatacji całego budynku. Warto mieć to na uwadze podczas doboru nowych okien.

Gdzie kupić dobre okna?

Bardzo ważnym zagadnieniem będzie także samo pozyskanie okien do naszego domu. W tym celu trzeba będzie przede wszystkim zlokalizować odpowiednio dobry sklep z oknami PCV, oraz z drewnianymi. Im większy wybór stolarki okiennej w sklepie, tym lepiej dla nas. Zawsze bowiem będziemy mieć możliwość bardziej precyzyjnego doboru stolarki okiennej do naszych potrzeb. Zarówno pod kątem parametrów izolacji termicznej oraz akustycznej, jak również pod kątem estetyki, funkcjonalności, czy też dopasowania wymiarowego. Szczególnie ta ostatni kwestia powinna być dla nas dość istotna, bowiem kupno okien na wymiar będzie pociągać za sobą nieco wyższe koszty, aczkolwiek ułatwi znacznie ich montaż. Kupując zaś okna standardowe, trzeba będzie poświęcić więcej czasu na montaż, przy niższych kosztach zakupu okien. Druga opcja zdaje się jednak być rozsądniejsza, bowiem jeśli raz przebudujemy wnęki okienne do standardowych wymiarów okien, to w przyszłości już nie będziemy mieć z tym żadnych problemów.

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress