WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Dobór pompy do igłofiltrów.

grawertop | Pompy dla budownictwa | 12 listopada 2021

Prawidłowy dobór pompy do igłofiltrów, wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Trzeba tutaj uwzględnić wiele czynników, które będą przekładać się na to, jaką mocą, wydajnością czy też wysokością podnoszenia powinna charakteryzować się pompa w danym przypadku. Nie sposób tego typu analizę przeprowadzić bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie doboru pomp do zestawów igłofiltrowych. Możemy więc powiedzieć, iż dobór pompy do igłofiltrów jest zadaniem wymagającym i bez odpowiedniego przygotowania trudno będzie nam przeprowadzić ten proces prawidłowo. (dalej…)

Agregaty pompowe dużej wydajności.

grawertop | Pompy dla budownictwa | 12 grudnia 2020

Pompowanie wody czystej, jak również wody zanieczyszczonej i ścieków, bardzo często wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań. W zależności od sytuacji, trzeba będzie stosować agregaty o odpowiedniej wydajności. Bardzo często jednak trzeba zastosować odpowiednie agregaty pompowe dużej wydajności. Szczególnie w przypadkach, kiedy chodzi o czasowe instalacje wodociągowe lub kanalizacyjne montowane na czas przeprowadzenia napraw lub konserwacji głównych pomp tłocznych. W tego typu systemach należy dobrać odpowiednie urządzenia tak, aby cały system poradził sobie z dużym przepływem wody lub ścieków. Niejednokrotnie trzeba będzie korzystać z kilku agregatów połączonych w jedną baterię. (dalej…)

Wydajny agregat pompowy do profesjonalnych zastosowań.

grawertop | Pompy dla budownictwa | 14 listopada 2020

Realizacja poważnych zadań przemysłowych, wymaga zastosowania odpowiedniej jakości sprzętu budowlanego. W wielu przypadkach trzeba będzie liczyć się z koniecznością poważnych inwestycji w sprzęt. Przykładem mogą być chociażby realizacje wymagające zastosowania agregatów pompowych o wysokiej wydajności. Tego typu wydajny agregat pompowy to urządzenie kosztowne, gabarytowe i bardzo ciężkie. Jednakże w wielu przypadkach jest absolutnie niezbędne, w celu osiągnięcia odpowiednich efektów pracy. Warto więc przyjrzeć się tego typu maszynom budowlanym, które gwarantują nie tylko osiąganie odpowiedniej wydajności, ale przede wszystkim, w ogóle umożliwiają realizację wielu robót. (dalej…)

Nieduże instalacje igłofiltrowe i odpowiednie do nich pompy.

grawertop | Pompy dla budownictwa | 10 marca 2020

Instalacje igłofiltrowe to nie tylko duże place budowy, gdzie do czynienia mamy z kilkoma agregatami oraz kilkuset igłofiltrami. Czasami zdarzają się sytuacje, w których wystarczające jest zastosowanie niedużych instalacji w liczbie 10-15 igłofiltrów. W takich przypadkach, nie zawsze warto korzystać z dużych pomp, które przecież charakteryzują się dużym poziomem wydajności, a przez to też kosztami eksploatacji. W takich sytuacjach, lepszym rozwiązaniem będzie dobór dedykowanych, mniejszych pomp, o mniejszej wydajności, które nie nadwerężą kosztów całej inwestycji. (dalej…)

Odwadnianie przy zastosowaniu igłofiltrów.

grawertop | Pompy dla budownictwa | 29 sierpnia 2019

Realizacja odwodnień w branży budowlanej, w zależności od okoliczności będzie wymagać stosowania zróżnicowanych rozwiązań w tym zakresie. O ile w większości przypadków zalanych wykopów budowlanych, stosowane będą przede wszystkim pompy zatapialne, to już w przypadku osuszania terenów podmokłych, o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej, tego typu rozwiązania nie będą się sprawdzać. W takich okolicznościach, stosowane są systemy igłofiltrowe, które skutecznie odprowadzają wodę z gruntu na bezpieczną dla realizacji prac odległość. Przyjrzyjmy się nieco bliżej kwestii realizacji prac z zastosowaniem systemów igłofiltrowych, bowiem w wielu przypadkach, wiedza na temat ich zastosowania oraz zasady działania może się okazać niezwykle przydatna. (dalej…)

Dalej »

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress