Nowoczesne urządzenia pompowe.

grawertop | Pompy dla budownictwa | 16 lipca 2018

W czasie ostatnich lat, w zakresie urządzeń do pompowania wody, ale nie tylko, mamy do czynienia z dość wyraźnym postępem technologicznym. Dzięki temu też, praktycznie każdego roku firmy budowlane, wydobywcze, wodociągowe, kanalizacyjne, a nawet jednostki ratownicze mogą dostawać do codziennej pracy coraz to nowsze urządzenia pompowe, agregaty pompowe, pompy zatapialne. Są to urządzenia w których produkcji zastosowane najnowsze osiągnięcia techniki i nauki, dzięki czemu ich praca staje się systematycznie coraz bardziej wydajna, a ich żywotność o wiele dłuższa.

(dalej…)

Nowoczesne projekty domów energooszczędnych.

grawertop | Architekci i projektowanie | 23 czerwca 2018

Współczesne budownictwo, wymaga od projektantów przede wszystkim zastosowania najnowocześniejszych technologii budowlanych, gwarantujących minimalizację zapotrzebowania energetycznych domów jednorodzinnych. Jest to bardzo ważne, bowiem dzięki dobrym rozwiązaniom w tym zakresie, roczne koszty utrzymania domu mogą być wyjątkowo niskie, a przy zastosowaniu dodatkowych technologii, dom może wręcz generować dochód zamiast jakichkolwiek kosztów. Wystarczy zainwestować w solary czy też panele fotowoltaiczne i możemy dodatkowo generować energię cieplną oraz prąd elektryczny na własne potrzeby, którego nadmiar będziemy mogli odsprzedać do sieci.

(dalej…)

Instalacje przeciwpożarowe w budynkach

grawertop | Budownictwo mieszkaniowe, Instalacje | 12 maja 2018

Alarm ppożWszystkie budynki przeznaczone na pobyt ludzi muszą być dostosowane do wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zanim obiekt otrzyma pozwolenie na użytkowanie musi przejść między innymi tzw. odbiór strażacki, który potwierdzi spełnienie norm i możliwość dalszej eksploatacji. Podstawowym dokumentem prawnym regulującym kwestie ochrony przeciwpożarowej jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych

 

Dla użytkowników jedną z najważniejszych kwestii jest możliwość bezpiecznej i swobodnej ewakuacji podczas zagrożenia. Aby było to możliwe należy zadbać o szereg elementów, które składają się na odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych z budynku. Wszelkie korytarze, klatki schodowe, przejścia, które pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, powinny być możliwie jak najlepiej odgrodzone od pomieszczeń, w których możliwe jest pojawienie się ognia i trującego dymu. Jest to możliwe za sprawą stosowanych drzwi przeciwpożarowych, które stanowią barierę dla rozprzestrzeniającego się pożaru. W sytuacjach kryzysowych możliwa jest także awaria zasilania, dlatego drogi ewakuacyjne powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne zasilane niezależnym źródłem energii. Istotnym elementem wyposażenie budynku jest także rozmieszczenie punktów udzielania pierwszej pomocy medycznej a także ręcznych urządzeń gaśniczych, co wiąż się też z odpowiednim oznakowaniem. Cała droga ewakuacyjna powinna być oznakowana w sposób zgodny z przyjętymi normami. Znaki ewakuacyjne muszą być widoczne dla użytkowników i jednoznacznie wskazywać na kierunek ewakuacji i oznaczać poszczególne elementy drogi ewakuacji. Na klatkach schodowych przewiduje się umieszczenie systemu oddymiania grawitacyjnego, który także ma na celu umożliwić bezpieczną ewakuację. W zależności od zastosowanego systemu jego budowa będzie się różniła, jednak zwykle składa się z klap dymowych i napowietrzających lub okien, które mają na celu wprowadzić cyrkulację powietrza dążącą do ciągłego usuwania dymu i ciepła poza budynek.


Dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest zapoznać się z planem ewakuacji, który powinien być umieszczony w ogólnodostępnym miejscu w budynku, szczególnie jeśli użytkujemy dany obiekt systematycznie. Wiedza o najbliższych wyjściach ewakuacyjnych oraz sposobie przeprowadzania ewakuacji, miejscach zbiórek jest bardzo cenna i może przydać się w najmniej oczekiwanej chwili. Warto także z powagą podchodzić do wszelkich ćwiczeń ewakuacji, którą przeprowadza straż pożarna, a także nauczyć się korzystania z apteczek pierwszej pomocy, sprzętu przeciwpożarowego, gaśnic

Wszelkie zabiegi mające zabezpieczyć budynek przed wybuchem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wykonuje się przede wszystkim, aby zabezpieczyć życie i zdrowie znajdujących się w nim osób. Jednak wiedza o ich istnieniu, sposobie korzystania z urządzeń ppoż oraz znajomość instrukcji ppoż i BHP jest równie ważna.

Dodatkowe informacje na : sklep-ppoz.pl

Akcesoria do koparek i ładowarek budowlanych.

Firma budowlana posiadająca własne maszyny budowlane takie jak koparka czy też ładowarka, będzie mieć z całą pewnością o wiele większe możliwości niż firma takowego sprzętu nie posiadająca. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż nie trzeba będzie sprzętu ciężkiego wypożyczać, co pociąga za sobą koszty, oraz rodzi pewne trudności logistyczne. Posiadanie takowego sprzętu na własnym wyposażeniu zapewnia nam możliwość jego wykorzystywania w każdej chwili, kiedy tylko będzie nam potrzebny. Tym bardziej, jeśli posiadane maszyny będziemy mogli zaopatrzyć w dodatkowe akcesoria, takie jak chociażby łyżka mieszalnikowa do betonu, czy też młot hydrauliczny, pozwalający nam na realizację prac wyburzeniowych.

(dalej…)

Maty antyerozyjne i ich zastosowanie.

grawertop | Budownictwo drogowe | 30 kwietnia 2018

Wykorzystanie materiałów geosyntetycznych w obecnym przemyśle budowlanym jest stosunkowo szerokie. Materiały te możemy spotkać zarówno w budowie dróg i autostrad, jak również w zakresie budowy składowisk odpadów, budowy sztucznych zbiorników wodnych, czy też wzmacniania struktury brzegowej istniejących zbiorników oraz cieków wodnych. Są to więc wyjątkowo dobre materiały o wszechstronnym zastosowaniu, których wykorzystanie pozwala nam na bardzo wyraźne wzmocnienie struktury gruntu, podłoża czy też podbudowy. Bardzo często wykorzystywane są także nowoczesne maty antyerozyjne, których zadaniem jest powstrzymanie procesu erozji gleb na wszelkiego rodzaju skarpach i nasypach. (dalej…)

Dalej »

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress