Jakie instalacje sanitarne należy koniecznie zamontować w domu jednorodzinnym?

grawertop | Instalacje | 11 września 2019

Instalacje sanitarne w domach jednorodzinnych odgrywają niezwykle istotną rolę. Przede wszystkim chodzi tutaj o zachowanie podstawowego poziomu funkcjonalności każdego budynku. Bez bieżącej wody i odprowadzania ścieków nie będziemy w stanie prawidłowo na co dzień funkcjonować w naszych domach. Tak samo nie uda nam się funkcjonowanie w naszej strefie klimatycznej, bez instalacji grzewczej. Są to więc najbardziej niezbędne instalacje, bez których nasze domy nie będą w pełni funkcjonalne, a tym samym nie będą nadawały się do całorocznego zamieszkiwania. (dalej…)

Instalacje sanitarne w domach jednorodzinnych.

grawertop | Instalacje | 11 marca 2019

Wśród wielu bardzo ważnych kwestii związanych z realizacją wykończenia technicznego budynku jednorodzinnego, jedną z bardziej istotnych jest bez wątpienia wykonanie wszystkich, niezbędnych instalacji wewnętrznych. Bardzo istotną rolę będzie tutaj pełnić instalacja sanitarna, odpowiadająca za odprowadzenie wszystkich ścieków do miejskiej kanalizacji. Jej wykonanie będzie wymagać od nas odpowiedniego podejścia, wiedzy i doświadczenia. Ostatecznie, można też skorzystać z doświadczenia i wiedzy fachowców w tym zakresie. Będzie to owszem, pociągać za sobą koszty, jednakże w zamian oszczędzimy na kosztach eksploatacji. Dobrze wykonana instalacja sanitarna, nie będzie bowiem sprawiać żadnych problemów w trakcie eksploatacji. (dalej…)

Instalacje przeciwpożarowe w budynkach

grawertop | Budownictwo mieszkaniowe, Instalacje | 12 maja 2018

Alarm ppożWszystkie budynki przeznaczone na pobyt ludzi muszą być dostosowane do wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zanim obiekt otrzyma pozwolenie na użytkowanie musi przejść między innymi tzw. odbiór strażacki, który potwierdzi spełnienie norm i możliwość dalszej eksploatacji. Podstawowym dokumentem prawnym regulującym kwestie ochrony przeciwpożarowej jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych

 

Dla użytkowników jedną z najważniejszych kwestii jest możliwość bezpiecznej i swobodnej ewakuacji podczas zagrożenia. Aby było to możliwe należy zadbać o szereg elementów, które składają się na odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych z budynku. Wszelkie korytarze, klatki schodowe, przejścia, które pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, powinny być możliwie jak najlepiej odgrodzone od pomieszczeń, w których możliwe jest pojawienie się ognia i trującego dymu. Jest to możliwe za sprawą stosowanych drzwi przeciwpożarowych, które stanowią barierę dla rozprzestrzeniającego się pożaru. W sytuacjach kryzysowych możliwa jest także awaria zasilania, dlatego drogi ewakuacyjne powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne zasilane niezależnym źródłem energii. Istotnym elementem wyposażenie budynku jest także rozmieszczenie punktów udzielania pierwszej pomocy medycznej a także ręcznych urządzeń gaśniczych, co wiąż się też z odpowiednim oznakowaniem. Cała droga ewakuacyjna powinna być oznakowana w sposób zgodny z przyjętymi normami. Znaki ewakuacyjne muszą być widoczne dla użytkowników i jednoznacznie wskazywać na kierunek ewakuacji i oznaczać poszczególne elementy drogi ewakuacji. Na klatkach schodowych przewiduje się umieszczenie systemu oddymiania grawitacyjnego, który także ma na celu umożliwić bezpieczną ewakuację. W zależności od zastosowanego systemu jego budowa będzie się różniła, jednak zwykle składa się z klap dymowych i napowietrzających lub okien, które mają na celu wprowadzić cyrkulację powietrza dążącą do ciągłego usuwania dymu i ciepła poza budynek.


Dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest zapoznać się z planem ewakuacji, który powinien być umieszczony w ogólnodostępnym miejscu w budynku, szczególnie jeśli użytkujemy dany obiekt systematycznie. Wiedza o najbliższych wyjściach ewakuacyjnych oraz sposobie przeprowadzania ewakuacji, miejscach zbiórek jest bardzo cenna i może przydać się w najmniej oczekiwanej chwili. Warto także z powagą podchodzić do wszelkich ćwiczeń ewakuacji, którą przeprowadza straż pożarna, a także nauczyć się korzystania z apteczek pierwszej pomocy, sprzętu przeciwpożarowego, gaśnic

Wszelkie zabiegi mające zabezpieczyć budynek przed wybuchem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wykonuje się przede wszystkim, aby zabezpieczyć życie i zdrowie znajdujących się w nim osób. Jednak wiedza o ich istnieniu, sposobie korzystania z urządzeń ppoż oraz znajomość instrukcji ppoż i BHP jest równie ważna.

Dodatkowe informacje na : sklep-ppoz.pl

Klimatyzacja pomieszczeń mieszkalnych.

grawertop | Instalacje | 2 grudnia 2017

utrzymanie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych odpowiednio dobrego i dogodnego do nas mikroklimatu, wymaga pewnych inwestycji. Przede wszystkim trzeba będzie zainwestować w profesjonalny system klimatyzacji, który zagwarantuje nam prawidłowy poziom wymiany powietrza z otoczeniem, a jednocześnie będzie w stanie je dodatkowo wychłodzić a w razie takiej potrzeby także rozgrzać. Oczywiście sama instalacja klimatyzacji to nie wszystko w tym przypadku, toteż warto zainteresować się nieco szerzej całym zagadnieniem, gdyż może się ono okazać jednym ze zdecydowanie ciekawszych rozwiązań podnoszących komfort eksploatacji naszego domu jednorodzinnego. (dalej…)

Wentylacja i klimatyzacja hal magazynowych

lolik | Instalacje, Ogrzewanie | 10 maja 2009

Wentylacja oraz klimatyzacja w halach realizowana jest za pomocą wentylatorów lub central wentylacyjnych, gdzie nawiew ochładzany jest za pomocą agregatów freonowych lub wody lodowej. (dalej…)

Dalej »

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress