WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Klimatyzacja w biurze - wybór czy obowiązek?

grawertop | Instalacje | 20 kwietnia 2021

Na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom komfortowe warunki w miejscu pracy. Muszą one być oczywiście bezpieczne i zgodne z przepisami szczegółowymi. Kwestia wentylacji pomieszczenia jest dokładnie opisana w przepisach, lecz wentylacja do biura to nie do końca to samo, co klimatyzacja.

(dalej…)

Funkcjonalność budynków mieszalnych i jej osiąganie.

grawertop | Instalacje | 13 stycznia 2020

Dostosowanie istniejącego budynku do warunków mieszkalnych wymaga sporych nakładów finansowych, głównie związanych z koniecznością wykonania podstawowych instalacji sanitarnych. Bez nich, żaden budynek nie będzie skutecznie spełniać zadań budynków mieszkalnych. Są one niesłychanie ważne ze względu na osiąganie odpowiedniego poziomu komfortu w każdym budynku. Warto tutaj więc przyjrzeć się nieco bliżej kwestii wykonywania poszczególnych instalacji sanitarnych. Warto także dobrze orientować się, które są najważniejsze z punktu widzenia użyteczności budynku do wykorzystania mieszkalnego. Pozwoli nam to skutecznie dostosowywać niektóre budynki, dla potrzeb mieszkalnych. (dalej…)

Fotowoltaika dla spółdzielni i osiedli

grawertop | Instalacje | 20 października 2019

Panele fotowoltaiczne można coraz częściej zobaczyć już nie tylko na dachach czy elewacjach domów jednorodzinnych i firm. Również spółdzielnie mieszkaniowe i osiedla stają się miejscami, gdzie produkowany jest prąd elektryczny z energii pozyskiwanej ze Słońca. Choć początkowy koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych jest wysoki, z czasem pozwalają one na ustabilizowanie cen za energię elektryczną, co przekłada się na niższe opłaty dla mieszkańców. Dachy bloków, kamienic i innych budynków wielorodzinnych są idealnym miejscem na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej, która nie jest zacieniana przez okoliczne obiekty i produkuje prąd na potrzeby wszystkich mieszkańców.

(dalej…)

Jakie instalacje sanitarne należy koniecznie zamontować w domu jednorodzinnym?

grawertop | Instalacje | 11 września 2019

Instalacje sanitarne w domach jednorodzinnych odgrywają niezwykle istotną rolę. Przede wszystkim chodzi tutaj o zachowanie podstawowego poziomu funkcjonalności każdego budynku. Bez bieżącej wody i odprowadzania ścieków nie będziemy w stanie prawidłowo na co dzień funkcjonować w naszych domach. Tak samo nie uda nam się funkcjonowanie w naszej strefie klimatycznej, bez instalacji grzewczej. Są to więc najbardziej niezbędne instalacje, bez których nasze domy nie będą w pełni funkcjonalne, a tym samym nie będą nadawały się do całorocznego zamieszkiwania. (dalej…)

Instalacje sanitarne w domach jednorodzinnych.

grawertop | Instalacje | 11 marca 2019

Wśród wielu bardzo ważnych kwestii związanych z realizacją wykończenia technicznego budynku jednorodzinnego, jedną z bardziej istotnych jest bez wątpienia wykonanie wszystkich, niezbędnych instalacji wewnętrznych. Bardzo istotną rolę będzie tutaj pełnić instalacja sanitarna, odpowiadająca za odprowadzenie wszystkich ścieków do miejskiej kanalizacji. Jej wykonanie będzie wymagać od nas odpowiedniego podejścia, wiedzy i doświadczenia. Ostatecznie, można też skorzystać z doświadczenia i wiedzy fachowców w tym zakresie. Będzie to owszem, pociągać za sobą koszty, jednakże w zamian oszczędzimy na kosztach eksploatacji. Dobrze wykonana instalacja sanitarna, nie będzie bowiem sprawiać żadnych problemów w trakcie eksploatacji. (dalej…)

Dalej »

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress