Instalacje przeciwpożarowe w budynkach

grawertop | Budownictwo mieszkaniowe, Instalacje | 12 maja 2018

Alarm ppożWszystkie budynki przeznaczone na pobyt ludzi muszą być dostosowane do wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zanim obiekt otrzyma pozwolenie na użytkowanie musi przejść między innymi tzw. odbiór strażacki, który potwierdzi spełnienie norm i możliwość dalszej eksploatacji. Podstawowym dokumentem prawnym regulującym kwestie ochrony przeciwpożarowej jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych

 

Dla użytkowników jedną z najważniejszych kwestii jest możliwość bezpiecznej i swobodnej ewakuacji podczas zagrożenia. Aby było to możliwe należy zadbać o szereg elementów, które składają się na odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych z budynku. Wszelkie korytarze, klatki schodowe, przejścia, które pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, powinny być możliwie jak najlepiej odgrodzone od pomieszczeń, w których możliwe jest pojawienie się ognia i trującego dymu. Jest to możliwe za sprawą stosowanych drzwi przeciwpożarowych, które stanowią barierę dla rozprzestrzeniającego się pożaru. W sytuacjach kryzysowych możliwa jest także awaria zasilania, dlatego drogi ewakuacyjne powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne zasilane niezależnym źródłem energii. Istotnym elementem wyposażenie budynku jest także rozmieszczenie punktów udzielania pierwszej pomocy medycznej a także ręcznych urządzeń gaśniczych, co wiąż się też z odpowiednim oznakowaniem. Cała droga ewakuacyjna powinna być oznakowana w sposób zgodny z przyjętymi normami. Znaki ewakuacyjne muszą być widoczne dla użytkowników i jednoznacznie wskazywać na kierunek ewakuacji i oznaczać poszczególne elementy drogi ewakuacji. Na klatkach schodowych przewiduje się umieszczenie systemu oddymiania grawitacyjnego, który także ma na celu umożliwić bezpieczną ewakuację. W zależności od zastosowanego systemu jego budowa będzie się różniła, jednak zwykle składa się z klap dymowych i napowietrzających lub okien, które mają na celu wprowadzić cyrkulację powietrza dążącą do ciągłego usuwania dymu i ciepła poza budynek.


Dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest zapoznać się z planem ewakuacji, który powinien być umieszczony w ogólnodostępnym miejscu w budynku, szczególnie jeśli użytkujemy dany obiekt systematycznie. Wiedza o najbliższych wyjściach ewakuacyjnych oraz sposobie przeprowadzania ewakuacji, miejscach zbiórek jest bardzo cenna i może przydać się w najmniej oczekiwanej chwili. Warto także z powagą podchodzić do wszelkich ćwiczeń ewakuacji, którą przeprowadza straż pożarna, a także nauczyć się korzystania z apteczek pierwszej pomocy, sprzętu przeciwpożarowego, gaśnic

Wszelkie zabiegi mające zabezpieczyć budynek przed wybuchem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wykonuje się przede wszystkim, aby zabezpieczyć życie i zdrowie znajdujących się w nim osób. Jednak wiedza o ich istnieniu, sposobie korzystania z urządzeń ppoż oraz znajomość instrukcji ppoż i BHP jest równie ważna.

Dodatkowe informacje na : sklep-ppoz.pl

Klimatyzacja pomieszczeń mieszkalnych.

grawertop | Instalacje | 2 grudnia 2017

utrzymanie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych odpowiednio dobrego i dogodnego do nas mikroklimatu, wymaga pewnych inwestycji. Przede wszystkim trzeba będzie zainwestować w profesjonalny system klimatyzacji, który zagwarantuje nam prawidłowy poziom wymiany powietrza z otoczeniem, a jednocześnie będzie w stanie je dodatkowo wychłodzić a w razie takiej potrzeby także rozgrzać. Oczywiście sama instalacja klimatyzacji to nie wszystko w tym przypadku, toteż warto zainteresować się nieco szerzej całym zagadnieniem, gdyż może się ono okazać jednym ze zdecydowanie ciekawszych rozwiązań podnoszących komfort eksploatacji naszego domu jednorodzinnego. (dalej…)

Wentylacja i klimatyzacja hal magazynowych

lolik | Instalacje, Ogrzewanie | 10 maja 2009

Wentylacja oraz klimatyzacja w halach realizowana jest za pomocą wentylatorów lub central wentylacyjnych, gdzie nawiew ochładzany jest za pomocą agregatów freonowych lub wody lodowej. (dalej…)

O bramach garażowych i napędach

Materace | Instalacje | 22 listopada 2008

Funkcjonuje wiele przedsiębiorstw na rynku polskim, jakie proponują bramy. Pewne z nich Specjalizują się w sprzedaży i produkcji tylko wybranego rodzaju bram, a inne oferują ich różne warianty i typy. (dalej…)

Pogotowie chłodnicze

kwart | Instalacje | 22 listopada 2008

PogotowieChłodnicze jest to 24 godzinny serwis dla Klientów Instytucjonalnych jak i Prywatnych w zakresie chłodnictwa jak i klimatyzacji. Jakiś problem? Wezwij PogotowieChłodnicze! Nasza specjalizacja to chłodnictwo i Klimatyzacja
Bez względu jak mała czy duża awaria-pomożemy! Zajmujemy się takimi rzeczami jak naprawa urządzeń chłodniczych, serwis chłodni jak i pomocą w zakupie wszelakich urządzeń potrzebnych do stworzenia chłodni np. chillery, agregaty chłodnicze, klimatyzacje różnego rodzaju. Działamy na terenie całej Polski. Satysfakcja gwarantowana: Jeżeli będziesz niezadowolony z naszych usług zwrócimy i usuniemy usterkę za darmo. Informacja: Ceny są negocjowane dla stałych Klientów oraz przy projektach gdzie wyceniony projekt np. instalacja komory chłodniczej. PogotowieChłodnicze posiada gotowe rozwiązania dla najbardziej wymagających Klientów. Posiadamy duża bazę zadowolonych klientów którzy zaufali PogotowiuChłodniczemu.

Dalej »

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress