WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Instalacje przeciwpożarowe w budynkach

grawertop | Budownictwo mieszkaniowe, Instalacje | 12 maja 2018

Alarm ppożWszystkie budynki przeznaczone na pobyt ludzi muszą być dostosowane do wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zanim obiekt otrzyma pozwolenie na użytkowanie musi przejść między innymi tzw. odbiór strażacki, który potwierdzi spełnienie norm i możliwość dalszej eksploatacji. Podstawowym dokumentem prawnym regulującym kwestie ochrony przeciwpożarowej jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych

 

Dla użytkowników jedną z najważniejszych kwestii jest możliwość bezpiecznej i swobodnej ewakuacji podczas zagrożenia. Aby było to możliwe należy zadbać o szereg elementów, które składają się na odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych z budynku. Wszelkie korytarze, klatki schodowe, przejścia, które pełnią rolę dróg ewakuacyjnych, powinny być możliwie jak najlepiej odgrodzone od pomieszczeń, w których możliwe jest pojawienie się ognia i trującego dymu. Jest to możliwe za sprawą stosowanych drzwi przeciwpożarowych, które stanowią barierę dla rozprzestrzeniającego się pożaru. W sytuacjach kryzysowych możliwa jest także awaria zasilania, dlatego drogi ewakuacyjne powinny być wyposażone w oświetlenie awaryjne zasilane niezależnym źródłem energii. Istotnym elementem wyposażenie budynku jest także rozmieszczenie punktów udzielania pierwszej pomocy medycznej a także ręcznych urządzeń gaśniczych, co wiąż się też z odpowiednim oznakowaniem. Cała droga ewakuacyjna powinna być oznakowana w sposób zgodny z przyjętymi normami. Znaki ewakuacyjne muszą być widoczne dla użytkowników i jednoznacznie wskazywać na kierunek ewakuacji i oznaczać poszczególne elementy drogi ewakuacji. Na klatkach schodowych przewiduje się umieszczenie systemu oddymiania grawitacyjnego, który także ma na celu umożliwić bezpieczną ewakuację. W zależności od zastosowanego systemu jego budowa będzie się różniła, jednak zwykle składa się z klap dymowych i napowietrzających lub okien, które mają na celu wprowadzić cyrkulację powietrza dążącą do ciągłego usuwania dymu i ciepła poza budynek.


Dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest zapoznać się z planem ewakuacji, który powinien być umieszczony w ogólnodostępnym miejscu w budynku, szczególnie jeśli użytkujemy dany obiekt systematycznie. Wiedza o najbliższych wyjściach ewakuacyjnych oraz sposobie przeprowadzania ewakuacji, miejscach zbiórek jest bardzo cenna i może przydać się w najmniej oczekiwanej chwili. Warto także z powagą podchodzić do wszelkich ćwiczeń ewakuacji, którą przeprowadza straż pożarna, a także nauczyć się korzystania z apteczek pierwszej pomocy, sprzętu przeciwpożarowego, gaśnic

Wszelkie zabiegi mające zabezpieczyć budynek przed wybuchem i rozprzestrzenianiem się pożaru, wykonuje się przede wszystkim, aby zabezpieczyć życie i zdrowie znajdujących się w nim osób. Jednak wiedza o ich istnieniu, sposobie korzystania z urządzeń ppoż oraz znajomość instrukcji ppoż i BHP jest równie ważna.

Dodatkowe informacje na : sklep-ppoz.pl

Akcesoria do koparek i ładowarek budowlanych.

Firma budowlana posiadająca własne maszyny budowlane takie jak koparka czy też ładowarka, będzie mieć z całą pewnością o wiele większe możliwości niż firma takowego sprzętu nie posiadająca. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż nie trzeba będzie sprzętu ciężkiego wypożyczać, co pociąga za sobą koszty, oraz rodzi pewne trudności logistyczne. Posiadanie takowego sprzętu na własnym wyposażeniu zapewnia nam możliwość jego wykorzystywania w każdej chwili, kiedy tylko będzie nam potrzebny. Tym bardziej, jeśli posiadane maszyny będziemy mogli zaopatrzyć w dodatkowe akcesoria, takie jak chociażby łyżka mieszalnikowa do betonu, czy też młot hydrauliczny, pozwalający nam na realizację prac wyburzeniowych.

(dalej…)

Mieszkania w nowym budownictwie

Dzięki wciąż kwitnącemu rynkowi nieruchomości w Rzeszowie i obniżkom cen spowodowanych kryzysem, mamy na rynku do czynienia z sytuacją, w której po bardzo preferencyjnych cenach możemy kupić mieszkanie w nowym budownictwie. Ceny mieszkań na monitorowanym, nowym osiedlu wynoszą około 3700 złotych za metr kwadratowy. Dzięki temu młode małżeństwa i rodziny z dziećmi chętnie wybierają taką lokalizację na założenie domu.

(dalej…)

Pięknie wykończona kuchnia

grawertop | Budownictwo mieszkaniowe, Wyposażenie wnętrz | 29 listopada 2012

marmury Kuchnia, to jedno ze zdecydowanie najważniejszych pomieszczeń w każdym domu, wobec czego też, należy tutaj pamiętać o staranności i rozsądku podczas planowania jej wykończenia. Chodzi tutaj o to, aby zapewnić sobie wysoki poziom estetyczny wykończenia kuchni, jak również, pamiętać o jej funkcjonalnym charakterze, bowiem w kuchni spędzamy przecież całkiem sporo czasu, poświęcając go na przygotowywanie posiłków, toteż funkcjonalne jej urządzenie powinno nam ten czas jak najbardziej uprzyjemnić, tak samo, jak kilka drobnych walorów estetycznych, stanowczo wpływających na poprawę naszego samopoczucia. (dalej…)

Ogrodzenia budowlane, tymczasowe

robnab | Budownictwo mieszkaniowe, Inne | 27 kwietnia 2009

Budowlane ogrodzenia tymczasowe znajdują zastosowanie jako zabezpieczenie budowy przed wtargnięciem osób niepowołanych, ale również przed kradzieżą znajdujących się tam materiałów budowlanych i narzędzi. Firmy handlowe oferują wiele rodzajów ogrodzeń budowlanych, od paneli ażurowych z wypełnieniem z drutu o różnych wysokościach, poprzez bariery zaporowe i bariery drogowe, po ogrodzenia pełne wypełnione blachą trapezową, osłaniające budowę przed światem zewnętrznym. (dalej…)

Dalej »

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress