WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Klimatyzacja w biurze - wybór czy obowiązek?

grawertop | Instalacje | 20 kwietnia 2021

Na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom komfortowe warunki w miejscu pracy. Muszą one być oczywiście bezpieczne i zgodne z przepisami szczegółowymi. Kwestia wentylacji pomieszczenia jest dokładnie opisana w przepisach, lecz wentylacja do biura to nie do końca to samo, co klimatyzacja.

Przepisy, a klimatyzacja

Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach pracy, pracodawca ma obowiązek zadbać o odpowiednie warunki miejsca pracy. Musi być ono bezpieczne, higieniczne i komfortowe dla pracowników. Rozporządzenie reguluje kwestie właściwego oświetlenia, temperatury, poziomu wilgotności, czy wentylacji.

Wiele spraw i małych rzeczy trzeba mieć na uwadze, jeśli chodzi o odpowiednio przygotowane miejsce pracy. Warunki pracy są ważne nie tylko ze względu na bezpieczeństwo pracowników, ale także przez wzgląd na ich wydajność. W zapewnieniu właściwych warunków pomocne okażą się nowoczesne sprzęty. Prawo nie nakazuje używania klimatyzatorów, ale z pewnością komfort pracy będzie dużo wyższy  z ich pomocą.

Korzyści z klimatyzacji w biurze

Zamontowanie klimatyzacji w miejscu pracy niesie ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, nasza firma jest postrzegana pozytywniej przez potencjalnych pracowników z dwóch powodów. Pierwszym jest dbałość o komfort i zdrowie pracowników, którym ulgę w ciepłe dni ma przynosić klimatyzacja. Po drugie, stosowanie nowoczesnych rozwiązań i podążanie za duchem czasu stawia naszą firmę w świetle jako rozwojową.

Klimatyzacja do biura to także polepszenie jakości pracy, nie tylko warunków miejsca. Działanie klimatyzacji będzie miało, bowiem wpływ na wydajność i efektywność pracowników. Utrzymywanie stałej temperatury w pomieszczeniach pozwala na uregulowanie poziomu ciepłoty organizmu, dzięki czemu nie odczuwamy tak szybko zmęczenia i senności. Jednak należy pamiętać, że najniższa temperatura optymalna w pomieszczeniu to 18 stopni Celsjusza.

Pracodawca powinien mieć na uwadze, że inwestycja w klimatyzację to także zysk w dalszej perspektywie czasu. Dzięki komfortowym warunkom, pracownicy będą wykonywali lepiej swoje obowiązki. Efektywność pracy przełoży się z czasem na zyski.

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress