Agregaty pompowe dużej wydajności.

12/12/2020 Wyłączono przez grawertop

Pompowanie wody czystej, jak również wody zanieczyszczonej i ścieków, bardzo często wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań. W zależności od sytuacji, trzeba będzie stosować agregaty o odpowiedniej wydajności. Bardzo często jednak trzeba zastosować odpowiednie agregaty pompowe dużej wydajności. Szczególnie w przypadkach, kiedy chodzi o czasowe instalacje wodociągowe lub kanalizacyjne montowane na czas przeprowadzenia napraw lub konserwacji głównych pomp tłocznych. W tego typu systemach należy dobrać odpowiednie urządzenia tak, aby cały system poradził sobie z dużym przepływem wody lub ścieków. Niejednokrotnie trzeba będzie korzystać z kilku agregatów połączonych w jedną baterię.

Gdzie niezbędne są agregaty pompowe dużej wydajności?

Tego typu agregaty pompowe dużej wydajności będą stosowane przede wszystkim przy konstrukcji instalacji typu bypass podczas prac remontowych i renowacyjnych kolektorów przesyłowych wody czy tez ścieków. Najczęstsze przypadki to:

  • Systemy typu bypas w oczyszczalniach ścieków – czasowy przesył ścieków na okres przeprowadzenia napraw lub modernizacji głównego kolektora przesyłowego
  • Bypass w systemach tłoczenia wody technologicznej w zakładach przemysłowych
  • Zastępcze systemy tłoczne przy systemach wodociągowych.
  • Systemy tłoczenia wody w żwirowniach
  • Odwadnianie kopalni odkrywkowych.

W przypadku kiedy zachodzi potrzeba stworzenia czasowego systemu pompowego o wydajności 4-5 tys. m3/godz. trzeba będzie zastosować całą baterię pomp. Aby osiągnąć taki poziom wydajności trzeba będzie zastosować agregaty pompowe dużej wydajności w liczbie nawet do 8 sztuk. Każdy z nich zaś powinien charakteryzować się wydajnością na poziomie 500-1200 m3/godz. Tak skonstruowana bateria agregatów będzie w zasadzie wystarczająco wydajna do obsługi tak dużego przepływu medium.

Czy w każdym przypadku trzeba stosować baterie agregatów dużej wydajności?

Oczywiście, w każdym przypadku będziemy musieli stosować takie rozwiązania aby pokryć zapotrzebowanie na przepływ medium. Czasami wystarczającym rozwiązaniem będzie jedna pompa. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku żwirowni, gdzie bardzo często pompy wysokiej wydajności dla żwirowni pracują w odrębnych zakresach. W innych przypadkach, jak chociażby przy tworzeniu systemów bypass dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, trzeba jednak pompy łączyć w baterie, celem osiągnięcia jeszcze wyższej wydajności. Co ważne, tworzenie tego typu systemu wymaga przewidzenia nadmiaru wydajności w taki sposób, aby możliwe było nawet czasowe odłączenie 1-2 pomp od całej baterii. Chodzi o czasowe przerwy w ich pracy, bądź o ewentualną wymianę uszkodzonej pompy. System więc powinien charakteryzować się co najmniej 30% większą wydajnością niż planowany przepływ medium. To pozwoli uniknąć jakichkolwiek trudności w razie usterek czy tez poważniejszych awarii pomp zastosowanych w baterii.