Dalmierz laserowy dla budownictwa

12/01/2015 Wyłączono przez grawertop

Wśród wszystkich nowoczesnych urządzeń przeznaczonych dla budownictwa, urządzenia laserowe stanowią zdecydowanie najbardziej popularne rozwiązania. Chodzi nam tutaj głównie o urządzenia pomiarowe oparte o technologię laserową, czyli na przykład lasery krzyżowe oraz dalmierze laserowe. Te drugie urządzenia będą tematem dzisiejszego tekstu, jako urządzenia, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy precyzji dokonywanych pomiarów budowlanych, oraz eliminują konieczność dokonywania pomiarów przez dwie osoby za pomocą taśmy budowlanej. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób można wykorzystać dalmierz laserowy przy wykonywaniu wszelkich pomiarów, oraz jaki zalety posiada to nowoczesne urządzenie w stosunku do tradycyjnych metod pomiarowych.

Zasada działania dalmierza laserowego.

Podstawą działania dalmierza laserowego jest oczywiście laser. Urządzenie jest niewielkie a jego podstawowym elementem jest generator wiązki światła laserowego, oraz czujnik, którego zadaniem jest odebranie tej samej wiązki. Wiązka światła laserowego jest kierowana na konkretny obiekt, po czym odbijając się od niego wraca do urządzenia, które odczytuje czas niezbędny do powrotu wiązki, a następnie przelicza ten czas na konkretną odległość. Bardziej zaawansowane urządzenia posiadają funkcje trójpomiaru, czyli wykonywania trzech pomiarów w czasie jednego, celem uśrednienia wyników, co zapewnia wyższy poziom precyzji pomiarowej.

Zalety wykorzystania dalmierza laserowego.

Wśród zalet stosowania tego nowoczesnego urządzenia laserowego, należy niewątpliwie stwierdzić, iż umożliwia ono nam na przykład pomiar wysokości konkretnego budynku, bez konieczności wchodzenia na jego dach. Wystarczy oprzeć dalmierz laserowy PRO o ścianę, a następnie laser skierować na jego rynnę, co pozwoli nam z dość sporą dokładnością określić wysokość ścian budynku, co będzie bardzo korzystne na przykład w pracach związanych z odnawianiem elewacji budynku, czy też wykonywania ocieplenia, gdzie wymagana jest wiedza na temat całej powierzchni ścian budynku.

Zakup dalmierza laserowego.

Aby dokonać zakupu dobrego jakościowo dalmierza laserowego, należy przede wszystkim uświadomić sobie, iż mamy tutaj do wyboru kilka różnych opcji dalmierzy laserowych. Niektóre z nich, będą urządzeniami o zastosowaniach raczej amatorskich i w profesjonalnych firmach budowlanych raczej się nie będą sprawdzać, dlatego też, w takich przypadkach, poleca się kupić jednak urządzenie bardziej kosztowne. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, jakie funkcje dalmierza zaimplementował w nim producent dalmierzy laserowych, aby dzięki temu wiedzieć, czy konkretny model urządzenia będzie nadawać się do zastosowań firmowych. Oczywiście będzie się to wiązało z nieco wyższym kosztem zakupu, niemniej jednak, korzyści płynące z posiadania tego rodzaju urządzenia pomiarowego w przedsiębiorstwie budowlanym są na tyle wysokie, że nie warto tutaj na siłę szukać oszczędności i dokonywać zakupu urządzeń o niższej jakości.