WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Kup mieszkanie w Legnicy

Materace | Nieruchomości i deweloperzy | 22 listopada 2008

Na zakończenie roku ma zostać zlikwidowana Agencja Mienia Wojskowego. W związku z tym trwają tam pośpieszne przedsięwzięcia mające na celu spieniężenie najbardziej cennych terenów wycenianych na podstawie ostrożnych szacunków kilka miliardów PLN. Mowa tu o powojskowych gruntach, jakie nie są już od kilkunastu lat użytkowane przez jednostki wojskowe, a znajdują się nie rzadko w centrach dużych ośrodków miejskich albo na innych, atrakcyjnych terenach miejskich. Mieszkania te szczególnie licznie odnaleźć można na terenie Legnicy i mogłyby się stać smacznym kąskiem dla firm developerskich. Na terenach przejętych od wojska wzniesione zostaną z pewnością nieruchomości. W bliskiej przyszłości firmy deweloperskie będą miały więc w Legnicy pełne ręce roboty - mówi Krzysztof Mieszkowski z firmy Modernbud Legnica. Oczekujemy, iż znacząca ilość deweloperów zainteresuje się tak rozwojowymi gruntami jak np. wielki obszar po byłych koszarach radzieckich i zacznie realizację inwestycji handlowych, biurowych i mieszkaniowych. Sporo tych nieruchomości gruntowych rewelacyjnie nadaje się na to, aby postawić tam domy, mieszkania czy inne obiekty użyteczności publicznej. Proces ten powinien podgrzać zachwianą koniunkturę na rynku, a nam jako agencji obrotu nieruchomościami przysporzyć nowych kontrahentów zainteresowanych kupnem lub najmem mieszkań lub apartamentów w centrum Legnicy. Aktualnie Agencja Mienia Wojskowego w wielkim pośpiechu stara się zamknąć ponad 310 przetargów (w tym 25 w Legnicy), a do momentu zamknięcia agencji na licytacjach ma być zaprezentowanych jeszcze niespełna 120 bardzo atrakcyjnych budynków w centrach dużych aglomeracji. Gorączka jest tym większa, iż Ministerstwo Obrony Narodowej do końca tego roku planuje Agencję zlikwidować, a jej nie spieniężone mienie ma być zagarnięte na podstawie uchwały przez samorządy.

Inne serwisy polecane przez właściciela katalogu:Nieruchomości, Bielsko, , artykuł o nieruchomościach

Kometarze »

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy. TrackBack URI

Odpowiedz

Musisz być zalogowany aby komentować.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress