WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'diginet_budowlany.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

Montaż instalacji elektrycznej.

grawertop | Instalacje elektryczne | 29 lipca 2019

Montaż instalacji elektrycznej, zawsze powinien być przeprowadzony przez doświadczonego elektryka z uprawnieniami SEP. Będzie to gwarantować prawidłowość wykonywania wszystkich podłączeń, a co za tym idzie, będzie się przekładać na wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji instalacji w budynku. Jest to kwestią niezwykle istotną, gdyż użytkowanie urządzeń elektrycznych niesie za sobą stosunkowo sporo problemów i zagrożeń. Głównie chodzi tutaj o możliwość porażenia prądem, czy też o doprowadzenie do zwarcia, w wyniku którego może zaprószyć się nawet ogień. Są to poważne zagrożenia, z którymi nie ma żartów, toteż warto jednak dopilnować, aby instalacja była zawsze montowana przez elektryka z uprawnieniami.

Elementy instalacji wywierające największe zagrożenie na człowieka.

Warto sobie tutaj wyszczególnić te elementy instalacji elektrycznej, które w największym zakresie będą generować zagrożenie dla nas. Oczywiście są to wszelkiego rodzaju łączniki, gniazdka i przełączniki w instalacjach elektrycznych. Są to elementy, z którymi mamy bezpośredni kontakt, wobec czego, jakiekolwiek nieprawidłowości w ich działaniu będą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla nas samych. Warto tutaj więc pamiętać o tym, aby po prawidłowym montażu instalacji, regularnie przeprowadzać także jej przegląd. Zapewni to nam wyższy poziom bezpieczeństwa przy eksploatacji elektryczności. Tym bardziej, iż niektóre z elementów instalacji mogą ulegać z czasem uszkodzeniom. Warto więc podkreślić kwestię tego, iż utrzymanie instalacji w dobrym stanie technicznym będzie tutaj kwestią podstawową. Musimy zadbać o to, aby wszystkie gniazdka, łączniki i przełączniki w instalacjach elektrycznych, były w stu procentach sprawne. Tylko w taki sposób będziemy mieć pewność, iż nic nam nie zagraża.

Prace modernizacyjne i eksploatacja instalacji elektrycznej.

Warto także pamiętać, o kwestii tego, aby nawet do prac związanych z naprawą i modernizacją instalacji zawsze zatrudniać odpowiedniego fachowca. Jest to w zasadzie najważniejsze, aby pracami na instalacji elektrycznej, zawsze zajmowała się osoba z odpowiednim zakresem uprawnienie SEP. Taki elektryk bardzo dobrze wie, jakiego rodzaju osprzęt elektryczny należy zastosować, aby instalacja była sprawna i bezpieczna.

Bardzo ważną kwestią jest także sama eksploatacja instalacji. Nie da się ukryć, iż za dużą część uszkodzeń i awarii instalacji, jesteśmy odpowiedzialni my sami i nasza niewłaściwa eksploatacja. Szarpanie przewodów, wyrywanie ich z gniazdek, zbyt energiczne korzystanie z łączników. To wszystko wpływa na zużywanie się tych podzespołów i ich uszkodzenia. To z kolei będzie się zawsze przekładać na zwiększony poziom zagrożenia dla nas i dla pozostałych domowników. Warto więc jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznych. Pozwoli nam to na pewno znacznie wydłużyć jej żywotność, oraz zneutralizować połowę zagrożeń.

Kometarze

Napisz pierwszy komentarz.

RSS komentarzy.

Komentarze dla tego wpisu zostały wyłączone.

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress