Skuteczne zatrzymanie procesu erozji gleb.

01/11/2017 Wyłączono przez grawertop

Proces erozji gleb jest wyjątkowo niekorzystnym zjawiskiem w przypadku wszelkiego rodzaju nasypów wzdłuż dróg szybkiego ruchu i autostrad, czy też na brzegach rzek, jezior oraz sztucznych zbiorników wodnych. Wobec tego też, koniecznością będzie jego zatrzymanie w jak największym zakresie, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo nowo budowanych dróg czy też obiektów hydrotechnicznych. W tym celu niezbędne będą do zastosowania odpowiednie geosyntetyczne materiały, które będą w stanie zapewnić wzmocnienie struktury gleby, jej zbrojenie, oraz podtrzymanie warstwy roślinności, co skutecznie ograniczy proces erozji gleby.

Mata antyerozyjna.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych w tym przypadku materiałów geosyntetycznych, będzie niewątpliwie mata antyerozyjna, która wykonana jest z polimerów syntetycznych bądź też naturalnych. W przypadku tych drugich będziemy mieć do czynienia z materiałem biodegradowalnym, którego zastosowanie będzie odpowiednie przypadku potrzeby czasowego wstrzymania procesu erozji. Jeśli natomiast musimy erozję zatrzymać na długi okres czasu, konieczne będzie zastosowanie maty antyerozyjnej z polimerów syntetycznych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Wykonana jest z cienkich włókien zaplatanych w swego rodzaju siatkę, aby oczka powstałe pomiędzy poszczególnymi włóknami miały wymiary około 0,2-1mm, co ułatwi przerastanie korzeni roślinności drobnej, czyli przede wszystkim traw. Taka mata wbudowywana jest w glebę nasypu na głębokości około 1-4 cm przy powierzchniowej warstwie gleby, co będzie skutecznie wzmacniać całą strukturę, ale także zabezpieczy przed procesem erodowania wskutek silnych podmuchów wiatru i opadów deszczu.

Wzmacnianie różnych struktur gleby.

Oczywiście maty antyerozyjne będą wykorzystywane w przypadku gleb, a to przecież nie jedyny przypadek, kiedy erozja może negatywnie wpływać na trwałość dróg i autostrad. Bardzo często będziemy mieć także do czynienia z erozją skał, w przypadku kiedy droga lub też linia kolejowa będzie przebiegać teren górskim i trzeba będzie przeprowadzić przecinkę przez jakiś pagórek skalny. Tutaj bardzo dobrze będą sprawdzać się geosiatki miragrid, które skutecznie są w stanie przytrzymać nawet kruszące się skały drobnego sortymentu i zatrzymać proces ich erozji. Tego typu geosiatki z racji swoich właściwości mogą być skutecznie zastosowane także w przypadku wzmocnienia struktury podbudowy pod drogą, w celu zabezpieczenia jej przed przemieszczaniem się wskutek intensywnej eksploatacji i wiążących się z nią siłami działającymi na podbudowę. Generalnie rzecz więc ujmując, możemy tutaj powiedzieć, iż w tym przypadku zastosowanie geosiatek będzie dość szerokie, aczkolwiek przeznaczenie zawsze takie samo, czyli wzmocnienie struktury gleb o grubym sortymencie, względnie skał czy też nasypów z kruszywa.