Jakie wymagania techniczne musi spełnić lokal na kawiarnie?

grawertop | Inne | 15 Aug 2020

Jeśli planujesz otworzenie kawiarni musisz mieć na uwadze, że lokal przeznaczony na działalność tego typu powinien spełniać określone normy. Wybrane wymagania techniczne jakie powinien spełnić lokal gastronomiczny przedstawiamy poniżej.

(dalej…)

Polski Wordpress
Oparte na WordPress | Theme by Roy Tanck. Tłumaczenia dokonał azWeb dla Polski support WordPress