Wzmacnianie gruntu z zastosowaniem Geosiatki.

29/09/2019 Wyłączono przez grawertop

Zastosowanie materiałów geosyntetycznych w ostatnich latach zdecydowanie wzrasta. Jest to wynikiem głównie faktu tego, iż są to bardzo dobre materiały budowlane, gwarantujące nam o wiele lepsze warunki do realizacji wielu inwestycji. Przede wszystkim, wykorzystywane są w budowie dróg i autostrad czy też linii kolejowych. Najważniejszym zaś zastosowaniem geosyntetyków jest wzmacnianie gruntu. W tym celu wykorzystuje się geosiatki o odpowiednio dobranych parametrach technicznych, dzięki czemu, możliwe jest osiągnięcie wyższego poziomu trwałości realizowanych inwestycji budowlanych.

Zastosowanie geosiatek w budownictwie technicznym.

Jak już wspomnieliśmy, geosiatki będą wykorzystywane głównie do zadań związanych ze wzmacnianiem, stabilizacją oraz zbrojeniem gruntu. Bardzo często wykorzystuje się je podczas wykonywania podbudowy pod drogami czy liniami kolejowymi, w celu jej zbrojenia. Geosiatka w tym zakresie będzie zapobiegać przemieszczaniu się warstw podbudowy, co znacznie wydłuża okres bezawaryjnej eksploatacji danej konstrukcji. Najbardziej popularna geosiatka powszechnie stosowana do wzmacniania gruntu, wykorzystywana jest w zakresie stabilizacji warstw gruntu na stromych zboczach i nasypach wzdłuż linii kolejowych oraz nowo budowanych dróg i autostrad. Dzięki jej zastosowaniu, warstwy gruntu są bardziej ustabilizowane a więc jednocześnie bardziej odporne na wymywanie i wypłukiwanie, poprzez intensywne opady atmosferyczne. Trzeba więc powiedzieć, iż geosiatka to bardzo dobry, nowoczesny materiał geosyntetyczny, którego zastosowanie w branży budowanej niesie za sobą same korzyści.

Zyski płynące z zastosowania geosiatki.

Wspominając o korzyściach płynących z zastosowania geosiatek, należy przede wszystkim wymieć wzrost trwałości realizowanych konstrukcji. Ustabilizowany grunt przy budowie dróg czy tez linii kolejowych, autostrad, a nawet parkingów, placów manewrowych czy też pasów startowych, zapewnia wyższy poziom trwałości danej konstrukcji. Z racji jego stabilizacji warstwy gruntu nie będą przemieszczać się pod wpływem działania sił eksploatacyjnych. To z kolei zabezpieczy w pełni całą stawianą konstrukcję, która na warstwach gruntu znajduje oparcie. Dobra stabilizacja, wzmocnienie gruntu będzie tutaj odgrywać szalenie istotną rolę z punktu widzenia ogólnej trwałości realizowanych inwestycji. Dlatego też, wdrażanie zastosowania geosiatek we wszystkich zakresach budownictwa technicznego nie powinno być dla nas niczym dziwnym. Jest to bardzo dobry materiał budowlany, obojętny biologicznie, który gwarantuje nam osiąganie wyższego poziomu trwałości oraz jakości realizowanych prac. Skutkiem tego też, pozorny wzrost kosztów realizacji przekłada się na późniejsze, o wiele wyraźniejsze oszczędności, wynikające z faktu tego, iż jakiekolwiek prace remontowe i naprawcze nie muszą być tak szybko realizowane.